Site Logotype

Privatlivspolitik

 

 Vi, hos :normetica har stor respekt for, at al din information og dine kontaktoplysninger forbliver mellem os og du. Vi er forpligtede ifølge GDPR, således vores dejlige kunder, med ro i sindet, kan lægge sig i behandlerstolen og trygt stole på os.

Persondata
Når du booker en tid, ringer du ind til klinikken eller booker via vores bookingsystem. Vi har brug for navn, cpr-nummer, adresse, mail og telefonnummer for at oprette dig som kunde hos os.  Vi følger alle gældende regler ift. persondata. 

Personlige oplysninger
Vi beder om dine oplysninger, så vi kan få fat på dig, hvis vi skule have brug for det. Det kan være i forbindelse med aflysning eller en nylig ledig tid, som du måske har efterspurgt. Dit CPR-nummer skal vi bede om, da vi skal kunne identificere dig. Dermed kan vi også lave en  journal over dig, hvilket også er et lovmæssigt krav. Det omhandler retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Systemleverandører
Dine personoplysninger bliver behandlet via professionelle databehandlere og vores specifikke systemleverandør.

Hvor længe beholder I mine oplysninger?
Dine oplysninger bliver gemt efter gældende regler. Derefter bliver vi ifølge lovgivningen nødt til at afholde en ny konsultation, da der kan være sket eventuelle sundhedsmæssige ændringer mht. medicin, graviditet eller andet i den retning. Derfor bliver dine oplysninger også slettet efter denne periode.

Oplysninger:
Vi skal bede om info om allergier, medicinforbrug, graviditet, amning, og rygevaner.

Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænkte kosmetiske behandling. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er underlagt en række sundhedsretlige i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Der tages derudover billeder af dig inden behandling, således vi har et udgangspunkt og så vi ved hvordan du så ud inden behandlingen. Dette er igen for din skyld, hvis der (7, 9, 13) skulle ske en uønsket reaktion. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er forpligtet til at tage billeder af det område af kroppen, hvor du skal modtage kosmetisk behandling, i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Utilsigtede hændelser:
Alle utilsigtede hændelser registreres i henhold til sundhedsloven kapitel 61.Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c . Dette skyldes, at vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Oplysninger om utilsigtede hændelser videregives til Styrelsen For Patientsikkerhed da vi er forpligtede til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61. 

Opbevaring af oplysninger om utilsigtede hændelser: 
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. 

 

 

Køb af produkter

Når du køber et produkt via vores hjemmeside, bliver vi naturligvis nødt til at vide, hvor de skal sendes hen. Dit navn, dine kontaktoplysninger, konto- og betalingsoplysninger samt din adresse, skal derfor oplyses. Dermed kan  vi gennemføre din ordre. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker for at vi kan opfylde den købsaftale, du har indgået med os.

 

Modtagere af disse oplysninger.

Vi kan videregive oplysningerne til myndighederne, herunder SKAT. Derudover kan vi videregive dit navn og dine kontaktoplysninger til det fragtfirma, som står for leveringen af dine varer. Vi kan desuden videregive dine oplysninger til de tjenesteudbydere, som står for gennemførsel af online betaling af dine køb i webshoppen. Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder bl.a. vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer, samt vores betalingspartnere og forskellige anmeldelsessites. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, så alt glider glat og gnidningsfrit. Disse oplysninger gemmes i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

NYHEDSBREVE (MARKEDSFØRING)

Vores nyhedsbreve, skal du modtage per e-mail og når du accepterer at du gerne vil modtage disse nyhedsbreve, og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejet at købe. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Igen overlader vi trygt dine personoplysninger til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores smarte it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere. Disse oplysninger opbevares som udgangspunkt så længe vi anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale, og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af det indirekte givne samtykke.

INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Hvis der skulle opstå en bivirkning grundet en behandling hos os, er du naturligvis beskyttet.

I den forbindelse registrerer og indberetter vi de konkrete omstændigheder, herunder konsekvenserne for dig. Dette indebærer en præcis beskrivelse af den formodede bivirkning eller hvad vi kalder en eksponeringsreaktion, og kan omfatte registrering af dine helbredsoplysninger samt dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. Artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi efter lægemiddellovens kapitel 5 er forpligtet til at indberette bivirkninger.

Disse oplysninger videregives til Lægemiddelstyrelsen, idet vi er forpligtet hertil i henhold til lægemiddellovens kapitel 5 og vi beholder disse oplysninger i 10 år, til hvis du skulle komme forbi en anden gang, og vi selvfølgelig gerne vil undgå samme scenarie igen. Også fornuftigt at vi beholder dem, hvis en efterfølgende erstatningssag skulle blive oprettet.

BRUG AF VORES HJEMMESIDE: 

Når du besøger vores hjemmeside registrerer vi dine oplysninger via smarte cookies, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger. Dette gør vi for at kunne tilbyde en sikker brugeroplevelse, for vi mener helt bestemt at det er bedre at vi har dine oplysninger, fremfor eventuelle hackere. På denne måde kan vi også lave målrettet marketing baseret på din adfærd.

Dermed får du kun markedsføring, der er relevant for DIG. Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik.

NÅR DU ER LEVERANDØR MV  TIL NORMETICA

Hvis du eller den virksomhed, du repræsenterer, er så heldige at være leverandør eller samarbejdspartner til Normetica, behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger. Når du kontakter os (fx via e-mail) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Det gør vi for at kunne svare pænt for dine spørgsmål og henvendelser, således også for din egen skyld.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig samt evt. opfylde den aftale, vi har indgået med den virksomhed, du repræsenterer. Hvis vores aftale er indgået direkte med dig (og ikke et selskab), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (fx en serviceaftale).

Igen overlades disse oplysninger til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere og opbevares i den periode vi har et samarbejde.

VED KLAGER OG UTILFREDSHED: GENEREL INFORMATION OM RETTIGHEDER

Hvis vi af en eller anden grund skulle være uenige om resultat eller forløb, er du naturligvis i din gode ret til at klage. Og retten til at trække samtykke tilbage i de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte vores klinik på Fredensvej på sædvanlig vis.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

DINE RETTIGHEDER ER TIL FOR DIN SKYLD – VIL DU VIDE HVAD VI VED?
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på Fredensvej på sædvanlig vis. Dine rettigheder indebærer:
– Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
– Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
– Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
– Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
– Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

HVIS DU MENER AT VI IKKE HAR PASSET ORDENLIGT PÅ DINE OPLYSNINGER

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.http://www.datatilsynet.dk/

Kontaktoplysninger

Normetica ApS
Fredensvej 1
2920 Charlottenlund
Tlf: 31424262
Mail: kontakt@normetica.dk