Site Logotype

Medicinsk vægttab

Slide

BEHANDLINGER

En botox behandling er et effektivt og udbredt redskab til flere anvendelsesområder heriblandt det kosmetiske, hvor botox behandlinger reducere dybe rynker og linjer i ansigtet, så du opnår et yngre og friskere udseende. Botox er et veldokumenteret præparat, der bruges flittigt på verdensplan, og giver en midlertidigt opstrammende effekt på typisk 3 – 6 måneder. Hos Normetica i hjertet af København er vi førende eksperter i behandling med botox og du er i yderst kyndige hænder hos vores veluddannede og kompetente personale.

BOTOX BEHANDLINGER I TRYGGE RAMMER

Når du modtager en botox behandling forhindres der en frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskler, som får musklerne til at slappe af. Botox produktet er renset for bakterier og er igennem mere end 25 år blevet anvendt til behandling af svedtendens og til kosmetiske behandlinger i hele verden.

Selve behandlingen er et meget lille indgreb hvor produktet placeres strategisk alt efter ønsket resultat. Det kræver stor erfaring og uddannelse at behandle med botox, og vi uddanner løbende vores dygtige personale, så vi hele tiden er 100 % opdateret omkring både botox som produkt samt teknikker og udførelse.

Botox indgår under kategorien ikke-kirurgisk kosmetisk behandling og er ét af verdens nok meste populære indgreb med mange millioner dagligt udførte behandlinger.

Vi sikrer dig et smukt og naturligt udseende og informerer dig grundigt i alt hvad du skal vide både før, under og efter din botox behandling.

Untitled design 41
Slide

HVAD ER BOTOX

En botox behandling er et effektivt og udbredt redskab til flere anvendelsesområder heriblandt det kosmetiske, hvor botox behandlinger reducere dybe rynker og linjer i ansigtet, så du opnår et yngre og friskere udseende. Botox er et veldokumenteret præparat, der bruges flittigt på verdensplan, og giver en midlertidigt opstrammende effekt på typisk 3 – 6 måneder. Hos Normetica i hjertet af København er vi førende eksperter i behandling med botox og du er i yderst kyndige hænder hos vores veluddannede og kompetente personale.

SÅDAN VIRKER BOTOX

Med botox kan man behandle de dynamiske rynker, dvs. rynker der skyldes muskelsammentrækninger i huden. Efter injektion vil musklerne i det behandlede område forhindres i at trække sig sammen og give folder i f.eks. panden eller omkring øjnene. Dette vil få musklerne til at spænde sig op og dermed vil rynker blive udglattet.og forhindres samtidig væsentligt i at dannes på ny. Effekten vil være midlertidig på ca tre til seks måneder.

En vigtig ting at bide mærke i er, at følesansen i det behandlede område er uændret og det vil kun være det behandlede område som vil være påvirket.

En botox behandling kan eventuelt kombineres med andre behandlinger heriblandt laser- og filler behandling

Untitled design 40
Slide

SÅDAN UDFØRES EN BOTOX BEHANDLING

Før Botox behandling

 

Som det første vil huden i dit ansigt blive nøje rengjort for at undgå bakterier. Din behandler vil fortælle dig præcist hvad der skal ske og besvare eventuelle spørgsmål.

Under botoxbehandling

 

Botox behandlingen foretages enten af vores sygeplejerske eller hudlæge, som med en meget fin og tynd nål injicerer små mængder af produktet i de fine ansigts- eller halsmuskler. Botox lægges lige under huden i muskulaturen på strategisk udvalgte steder. Selve behandlingen tager ofte kun ganske kort tid på ca. 10 – 15 minutter, og der kan være lidt ubehag forbundet med indgrebet som ophører straks ved behandlingens afslutning.

 
Efter botoxbehandling

 

Effekten indtræder langsomt efter 3-8 dage og du vil derfor først kunne se det endelige resultat efter et par uger.

Du kan opleve en let rødme ved indstiksstedet i nogle timer efter indsprøjtningen og du bør helt undgå at røre eller bruge makeup i området de efterfølgende timer for at undgå infektion. Hertil er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de først 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

 

Du kan som regel sagtens tage på arbejde efterfølgende/dagen efter uden synlige tegn på behandling.

Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, vil der foretages en ”touch up” behandling efter 14 dage. Herefter kan du når du føler at der igen er ved at være behov for en behandling, booke en ny tid til en opfølgende botox behandling. Er du i tvivl er du selvfølgelig altid velkommen til at få en faglig vurdering.

HVILKE OMRÅDER KAN BEHANDLES MED BOTOX

Botox benyttes i særlig høj grad til kosmetisk behandling, blandt andet til at fjerne bekymringsrynken mellem øjenbrynene, kragetæer og smilerynker ved øjnene, rygerynker ved mundvige, tandkødssmil, bunny lines, v shape og mere.

Som udgangspunkt er langt de fleste personer egnede til en botox behandling, der kan dog forekomme visse situationer hvor det frarådes eller man bør udsætte behandlingen. Det gør sig blandt andet gældende ved aktiv akne eller herpes i det område som ønskes behandlet.

Hos Normetica tilbyder vi blandt andet følgende botox behandlinger som vi er stor erfaring med:

  • Gummy Smile / Tandkødssmil
  • Botox i kæbemusklerne mod spændinger eller for at lave V shape
  • Smilerynker og kragetæer ved øjnene
  • Panderynker og rynker mellem øjenbryn
  • Næserynker / Bunny lines
  • Rygerynker og nedadvendte mundvige
  • Svedgener i håndflader, fødder eller armhuler

Du er altid mere end velkommen til at kontakte os på klinikken ved eventuelle spørgsmål.

Untitled design 68
Slide

BOTOX BIVIRKNINGER

Bivirkninger i forbindelse med en botox behandling er usædvanlige, der kan dog optræde mindre forbigående gener i relation til injektionerne. Disse gener kan være let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Øvrige bivirkninger er sjældne.

Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige, lette influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde.

Der er ingen senfølger.

Intensiv brug af botox i flere områder af ansigtet kan medføre mimik-ændringer. I underansigtet kan de mimiske muskler om munden lammes, så det vanskeliggøres at fløjte og drikke med sugerør. Alle bivirkninger vil svinde inden for 4-6 måneder.

Når botox lammer de behandlede muskler i ansigtet, udglattes huden og rynker reduceres betragteligt. Dette er dog kun gældende for dynamiske og muskelafhængige rynker. Har du mange ikke-dynamiske rynker som følge af solbadning, alder mv kan en kombination af botox og laserbehandling være en rigtig god løsning til dig.

Hvis du får foretaget gentagne behandlinger i samme område vil musklerne blive tyndere grundet konstant inaktivitet, og resultatet kan derfor varer længere mellem behandlingerne.

Professionel behandling af veluddannet personale er yderst vigtigt så det sikres at kun de ønskede muskler påvirkes.

EFFEKT AF BEHANDLING MED BOTOX

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske linjer. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt. Dette ses dog sjældent.

Når botox lammer de behandlede muskler i ansigtet, udglattes huden og rynker reduceres betragteligt. Dette er dog kun gældende for dynamiske og muskelafhængige rynker. Har du mange ikke-dynamiske rynker som følge af solbadning, alder mv kan en kombination af botox og laserbehandling være en rigtig god løsning til dig.

Hvis du får foretaget gentagne behandlinger i samme område vil musklerne blive tyndere grundet konstant inaktivitet, og resultatet kan derfor varer længere mellem behandlingerne.

Professionel behandling af veluddannet personale er yderst vigtigt så det sikres at kun de ønskede muskler påvirkes.

Minimalist Green Watercolor Circle Logo
Slide

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Botox behandling gives ikke til gravide, ammende, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (Botulinum toksin, humant albumn, laktose, natrium succinate) eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).

Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicillamin, kinin eller kalciumblokkere kan effekten af Botulinum toksin forstærkes.

Vi vil altid gennemgå dette til din konsultation, så vi sikrer os at du problemfrit kan modtage en botox behandling på klinikken.