Site Logotype

Privacy policy

 

 Vi, hos :normetica har stor respekt for, at al din information og dine kontaktoplysninger forbliver mellem os og du. Vi er forpligtede ifølge GDPR, således vores dejlige kunder, med ro i sindet, kan lægge sig i behandlerstolen og trygt stole på os.

Persondata
Når du booker en tid, ringer du ind til klinikken eller booker via vores bookingsystem. Vi har brug for navn, cpr-nummer, adresse, mail og telefonnummer for at oprette dig som kunde hos os.  Vi følger alle gældende regler ift. persondata. 

Personlige oplysninger
Vi beder om dine oplysninger, så vi kan få fat på dig, hvis vi skule have brug for det. Det kan være i forbindelse med aflysning eller en nylig ledig tid, som du måske har efterspurgt. Dit CPR-nummer skal vi bede om, da vi skal kunne identificere dig. Dermed kan vi også lave en  journal over dig, hvilket også er et lovmæssigt krav. Det omhandler retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Systemleverandører
Dine personoplysninger bliver behandlet via professionelle databehandlere og vores specifikke systemleverandør.

How long do you keep my information?
Dine oplysninger bliver gemt efter gældende regler. Derefter bliver vi ifølge lovgivningen nødt til at afholde en ny konsultation, da der kan være sket eventuelle sundhedsmæssige ændringer mht. medicin, graviditet eller andet i den retning. Derfor bliver dine oplysninger også slettet efter denne periode.

Oplysninger:
Vi skal bede om info om allergier, medicinforbrug, graviditet, amning, og rygevaner.

Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænkte kosmetiske behandling. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er underlagt en række sundhedsretlige i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Der tages derudover billeder af dig inden behandling, således vi har et udgangspunkt og så vi ved hvordan du så ud inden behandlingen. Dette er igen for din skyld, hvis der (7, 9, 13) skulle ske en uønsket reaktion. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er forpligtet til at tage billeder af det område af kroppen, hvor du skal modtage kosmetisk behandling, i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Utilsigtede hændelser:
Alle utilsigtede hændelser registreres i henhold til sundhedsloven kapitel 61.Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c . Dette skyldes, at vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Oplysninger om utilsigtede hændelser videregives til Styrelsen For Patientsikkerhed da vi er forpligtede til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61. 

Opbevaring af oplysninger om utilsigtede hændelser: 
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. 

 

 

Køb af produkter

When you buy a product via our website, we will of course need to know where to send them. Your name, your contact details, account and payment details as well as your address must therefore be disclosed. Dermed kan  vi gennemføre din ordre. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker for at vi kan opfylde den købsaftale, du har indgået med os.

 

Modtagere af disse oplysninger.

Vi kan videregive oplysningerne til myndighederne, herunder SKAT. Derudover kan vi videregive dit navn og dine kontaktoplysninger til det fragtfirma, som står for leveringen af dine varer. Vi kan desuden videregive dine oplysninger til de tjenesteudbydere, som står for gennemførsel af online betaling af dine køb i webshoppen. Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder bl.a. vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer, samt vores betalingspartnere og forskellige anmeldelsessites. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, så alt glider glat og gnidningsfrit. Disse oplysninger gemmes i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

NEWSLETTER (MARKETING)

Vores nyhedsbreve, skal du modtage per e-mail og når du accepterer at du gerne vil modtage disse nyhedsbreve, og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejet at købe. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Again, we safely entrust your personal data to our data processors, including our system supplier who hosts our smart IT systems. Data processing agreements have been concluded with all our data processors. This information is stored as a starting point as long as we use the consent you have given to receive marketing material, and until 2 years after our last use of the indirectly given consent.

REPORTING OF SIDE EFFECTS

Hvis der skulle opstå en bivirkning grundet en behandling hos os, er du naturligvis beskyttet.

I den forbindelse registrerer og indberetter vi de konkrete omstændigheder, herunder konsekvenserne for dig. Dette indebærer en præcis beskrivelse af den formodede bivirkning eller hvad vi kalder en eksponeringsreaktion, og kan omfatte registrering af dine helbredsoplysninger samt dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. Artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi efter lægemiddellovens kapitel 5 er forpligtet til at indberette bivirkninger.

Disse oplysninger videregives til Lægemiddelstyrelsen, idet vi er forpligtet hertil i henhold til lægemiddellovens kapitel 5 og vi beholder disse oplysninger i 10 år, til hvis du skulle komme forbi en anden gang, og vi selvfølgelig gerne vil undgå samme scenarie igen. Også fornuftigt at vi beholder dem, hvis en efterfølgende erstatningssag skulle blive oprettet.

USE OF OUR WEBSITE: 

Når du besøger vores hjemmeside registrerer vi dine oplysninger via smarte cookies, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger. Dette gør vi for at kunne tilbyde en sikker brugeroplevelse, for vi mener helt bestemt at det er bedre at vi har dine oplysninger, fremfor eventuelle hackere. På denne måde kan vi også lave målrettet marketing baseret på din adfærd.

Dermed får du kun markedsføring, der er relevant for DIG. Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik.

NÅR DU ER LEVERANDØR MV  TIL NORMETICA

Hvis du eller den virksomhed, du repræsenterer, er så heldige at være leverandør eller samarbejdspartner til Normetica, behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger. Når du kontakter os (fx via e-mail) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Det gør vi for at kunne svare pænt for dine spørgsmål og henvendelser, således også for din egen skyld.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig samt evt. opfylde den aftale, vi har indgået med den virksomhed, du repræsenterer. Hvis vores aftale er indgået direkte med dig (og ikke et selskab), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (fx en serviceaftale).

Again, this information is left to our data processors, including our system supplier who hosts our IT systems. Data processing agreements have been concluded with all our data processors and are stored for the period we have a collaboration.

FOR COMPLAINTS AND DISSATISFACTION: GENERAL INFORMATION ABOUT RIGHTS

Hvis vi af en eller anden grund skulle være uenige om resultat eller forløb, er du naturligvis i din gode ret til at klage. Og retten til at trække samtykke tilbage i de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte vores klinik på Fredensvej på sædvanlig vis.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

YOUR RIGHTS ARE FOR YOU - WANT TO KNOW WHAT WE KNOW?
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på Fredensvej på sædvanlig vis. Dine rettigheder indebærer:
– Right to see information (right of access)
You have the right to gain insight into the information that we process about you, as well as a range of additional information.
– Right to rectification (correction)
You have the right to have incorrect information about yourself corrected.
– Right to deletion
In special cases, you have the right to have information about you deleted before the time of our normal general deletion occurs.
– Right to restriction of processing

In certain cases, you have the right to have the processing of your personal data restricted. If you have the right to have the processing restricted, we may in future only process the information - apart from storage - with your consent, or for the purpose of establishing, asserting or defending legal claims, or to protect a person or important public interests.
– Right to object
In certain cases, you have the right to object to our or lawful processing of your personal data.
– Right to transmit information (data portability)

In certain cases, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to have this personal data transferred from one data controller to another without hindrance.
You can read more about your rights in the Data Protection Authority's guidance on the rights of data subjects, which you can find at www.datatilsynet.dk.

IF YOU THINK WE HAVE NOT TAKEN PROPER CARE OF YOUR INFORMATION
If you wish to complain about our processing of your personal data, this can be done to the Norwegian Data Protection Authority. You will find the Datatilsynet's contact information at www.datatilsynet.dk.http://www.datatilsynet.dk/

Contact Information

Normetica ApS
Fredensvej 1
2920 Charlottenlund
Tlf: 31424262
Mail: kontakt@normetica.dk